فلسفه ما

برد - برد

ما-فلسفه1

کارمندان

● ما کاملاً معتقدیم که کارکنان مهمترین شریک ما هستند.
● ما معتقدیم که حقوق باید مستقیماً با عملکرد شغلی مرتبط باشد و در صورت امکان از هر روشی به عنوان مشوق، تقسیم سود و غیره استفاده شود.
● ما انتظار داریم که کارکنان بتوانند از طریق کار به ارزش خود پی ببرند.
● ما از کارکنان انتظار داریم که با خوشحالی کار کنند.
● ما انتظار داریم که کارکنان ایده استخدام طولانی مدت در شرکت را داشته باشند.

مشتریان

● ابتدا مشتریان --- الزامات مشتریان برای محصولات و خدمات ما در اولین بار برآورده خواهد شد.
● 100% برای برآوردن کیفیت و خدمات مشتری انجام دهید.
● مزایای مشتری را برای دستیابی به Win-Win به حداکثر برسانید.
● زمانی که به مشتری قول می دهیم، تمام تلاش خود را برای انجام آن تعهد به کار خواهیم بست.

ما-فلسفه3
حدود 16

تامین کنندگان

● توانمند ساختن تامین کنندگان برای کسب منافع برای دستیابی به Win-Win
● روابط همکاری دوستانه را حفظ کنید.اگر کسی مواد باکیفیت مورد نیاز ما را در اختیار ما قرار ندهد، نمی توانیم سودی به دست آوریم.
● به مدت بیش از 5 سال یک رابطه همکاری دوستانه با تمام تامین کنندگان حفظ کرد.
● کمک به تامین کنندگان برای رقابت در بازار از نظر کیفیت، قیمت، تحویل و حجم تدارکات.

سهامداران

● امیدواریم سهامداران ما بتوانند درآمد قابل توجهی به دست آورند و ارزش سرمایه گذاری خود را افزایش دهند.
● ما معتقدیم که سهامداران ما می توانند به ارزش اجتماعی ما افتخار کنند.

ما-فلسفه2